Betlémské světlo Děčín a okolí

Vánoční zvyk rozdávání Betlémského světla se zrodil v sousedním Rakousku v roce 1986. Pracovníci nadace Světlo ve tmě chtěli poděkovat lidem, kteří jí pomáhali. Přivezli z Betléma z jeskyně narození Ježíše plamínek věčného světla a slavnostně jej rozdávali v Linci. Akce měla velký úspěch a světýlko se spontánně šířilo. O rok později byli k rozdávání přizvání rakouští skauti. Rozdávání se přesunulo do Vídně. Odsud se pak světýlko začalo šířit dál. Nejprve po Evropě a později i do celého světa. Více o plamínku radosti na webu www.betlemskesvetlo.cz.


Rozvoz vlakem 21. 12.

Betlémské světlo dovezou děčínští skauti rychlíkem z Prahy. Dále jej budou rozvážet vlakem po regionu.


Sobota 21. 12.

13:30 – 21:00 Vánoční trhy, Křížova ulice
Plamínek z Betléma si můžete vyzvednout vánočních trhů v Křížovce.
16:00 Pohádkové odpoledne na zámku, východní křídlo, Barokní sál
Stáťovo dividlo uvede vánoční pohádku. Po jejím skončení bude možné převzít Betlémské světlo.

Neděle 22. 12.

09:00 kostel sv. Františka, Husovo náměstí
10:00 – 11:00 Husův sbor, Teplická ul.
Skauti přinesou Betlémské světlo na bohoslužbu do Husova sboru. Vyzvednout možno po ukončení bohoslužby.
16:00 – 17:00 Vánoce nad Děčínem, Thunská kaple
Rozdávání v průběhu vánočního vystoupení VÁNOCE NAD DĚČÍNEM kapely Yxes Joke – školní kapely ZŠ Na Stráni.

Pondělí 23. 12.

9:00 – 18:00 Vinotéka Děčín, Křížova ulice
Plamínek z Betléma si můžete vyzvednout během otevírací doby.
17:00 – 19:00 Vánoční schůzka, klubovna Písecká, Děčín IX
Během vánoční schůzky vodních skautů si můžete přijít pro plamínek věčného ohně z Betléma.

Úterý 24. 12.

9:00 – 14:00 Vánoční trhy, Křížova ulice
Zastavte se v Křížovce pro Světýlko z Betléma v jednom ze stánků vánočních trhů bude k dispozici.
10:00 – 11:00 Topení kapra, Zámecký rybník
Tradiční akce Společnosti pro přepravu ročních období vodní cestou s muzikou a svařáčkem. V jejím průběhu dojde k humánnímu utopení kapra. Skautská hlídka bude na místě a zájemci si mohou vyzvednout Betlémské světlo.

Středa 25. 12.

10:00 kostel Povýšení sv. Kříže, Křížova ulice

Až půjdete pro světýlko, přineste vlastní lucerničku se svíčkou. Stejně tak poslouží i olejová lampička, či petrolejka. Skauti vám pak do ní předají světýlko. Nebojte se požádat o světýlko i pokud jdete prostě jen kolem a nemáte nic s sebou. Hlídky mají pár svíček a kalíšků navíc, které poslouží podobně jako lucernička.

Betlémské světlo je ZDARMA. Rozvážení světýlka je součástí skautské služby a poslání. Rozhodně nepřijímáme žádné peníze, nestavte prosím skautské hlídky do nepříjemné situace při odmítání finančního obnosu. Chceme vám udělat radost… Pokud potřebujete skauty opravdu nějak potěšit, věnuje jim nějakou dobrotu (cukroví, kousek vánočky, čokoládu), budou z ní mít určitě radost.


Partneři akce:

Junák - středisko Úsvit Děčín