přehled 2016

Přehled akcí na rok 2016 (vyjma pravidelných schůzek)

LEDEN

9. 1. Prahou plnou strašidel
20. 1. Plavání Vojanovka
21. 1. Výroba kluziště
25. 1. Oddílová rada
30. 1. Výprava Budovský vodopád

ÚNOR

3. 2. Plavání Vojanovka
17. 2 Plavání Vojanovka
25. 2. Dovezení oplachtění a kanoe
29. 2. Oddílová rada

BŘEZEN

2. 3. Plavání Vojanovka
5. 3. Čárový pochod
12. 3. Bledule v Pekelském údolí
16.3. Plavání Vojanovka
19. 3. Plavení jara do Děčína
24. 3. První opravy vozíku
30. 3. Plavání Vojanovka

DUBEN

1. 4. Jarní sraz VS Znojmo
4. 4. Oddílová rada
8. 4. Noční pochod Tisá
16. 4. Tréninková plavba Labe
30. 4. Tréninková plavba Labe

KVĚTEN

4. 5. Opravy konstrukce vozíku
7. – 8. 5. ZVaS Rumburk
16. 5. Oddílová rada
21. 5. Liščí stopou, Ústí nad Labem
28. 5. Izolace klubovny

ČERVEN

10. – 11. 6. Krajské kolo ZVaS Kytlice
25. 6. SOB – skautský orientační běh

ČERVENEC / SRPEN

30. 7. – 13. 8. Putovní tábor Berounka
25. 8. Úpravy osvětlení vozíku

ZÁŘÍ

14. 9. Zahajovací schůzka
24. 9. Tréninková plavba
27. – 28. 9. Napříč Prahou – přes tři jezy

ŘÍJEN

8. – 9. 10. Pokládání dlaždic kolem klubovny
26. – 99. 10. Podzimky Louny

LISTOPAD

5. 11. Třináct klíčů
12. 11. Deskohraní
22. – 30. 11. Oprava střechy na klubovně
25. – 27. 11. Podzimní sraz VS Žďár nad Sázavou

PROSINEC

3. 12. Vánoční dílny
5. 12. Mikulášská
9. – 11. 12. Betlémské světlo Vídeň, Brno
17. – 26. 12. Betlémské světlo Děčín a okolí
17. – 18. 12. Vánoční přespávačka
21. 12. Kino – Anděl Páně 2