13. klíčů

vlčata / skauti / roveři / činovníci

Nebojíš se šifer nebo hledání ve městě? Vezmi kamarády (být skautem není podmínkou), sestavte tým a přijďte si zasoutěžit s ostatními v šifrování a znalostech o našem městě. Možná budete překvapeni, co všechno neznáte.

Zahájení: 13. 10. 2018 v 9 hodin, klubovna Dvořákova 1332/16, Děčín I.

Soutěžit mohou 4-6 členné týmy v kategoriích:

  • vlčata/světlušky (< 11 let, nutný doprovod),
  • skauti/skautky (11-15 let).

O zařazení věku rozhoduje věk nejstaršího člena posádky.

Po zaregistrování dostane tým sadu šifer, za které obdržíte informace k nalezení klíčů. Pak budete vypuštěni do víru velkoměsta. Cílem je sesbírat do stanoveného časového limitu všech 13 klíčů. Pokud do stanoveného časového limitu shromáždíte všechny klíče, bude rozhodovat o vítězi nejrychlejší čas. Pokud se stane, že se vám v časovém limitu nepovede sesbírat všechny klíče, bude rozhodovat nejvyšší počet sesbíraných klíčů.
Na konci časového limitu by měli všichni být zpět na základně. Pokud se nestihnete vrátit do časového limitu, ohlásíte se na základnu a budete se snažit o co nejrychlejší návrat. Za každých započatých 10 minut zpoždění bude odečten 1 klíč.

Konec v cca 14 – 15 hod.


S sebou:

  • oblečení podle počasí a zdravého rozumu,
  • zápisník a písadlo, znalost šifer,
  • svačinku a pití na celý den,
  • 20,- korun jako startovné,
  • do skupiny funkční mobilní telefon
  • fotoaparát (postačí i ten na mobilu)
  • Mohou se hodit drobné na cestování MHD Děčín (nebo lítačka).

Nezapomeňte na standardní vybavení pro jednodenní výpravu s přihlédnutím k pohybu ve městě.