Plavání Vojanovka

Další schůzka v bazénu. Dnes jsme se učili (zdatnější už zvládají dobře) zapojit práci nohou. A tak jsme „překopávali“ bazén o stošest. V druhé polovině schůzky jsme se věnovali základům plaveckého stylu prsa.
Zdatnější plavci dnes začali plnit odborku plavce.

pisálek Tik


Fotky v albu 2016_02_17 plavání Vojanovka


Účastníci: Luky, Nejdeto, Maty, Nemo a Fanča, Tik a Ája