Klubovna – stavební deník 2018

Pokračujeme v opravách naší klubovny. Že už máme všechno hotovo? Nenechte se zmást… Začátkem roku jsme udělali obklad v kuchyni. Vyspravili jsme díry v podlaze, upravili regál na nářadím. Dál jsme se vrhli na opravu stěn – sádrování, štukování a konečné malování. Opravujeme elektro, dodělali jsme vzduchotechniku, řízení venkovních světel vč. ovládání na dálku.

Čtěte od spodu…


Čtvrtek 4. 10.

Když Tik dorazil na schůzku Medvěd už zase (díky za to) rovnal terén u klubovny. Zatopili si v kamnech, aby v klubovně nebyla větší zima jak venku. Tik přidělal držáky na skříně. Potom vytáhl z koutka prosklenou vývěsku a otočil na ní závěsy. Společně pak vyměřili místo, kde bude vývěska viset. Nemaje však vhodných šroubků, odebrali se raději domů.

Účastníci:  Tik a Medvěd


Čtvrtek 13. 9.

V sobotu po oddílovce Tik s Medvědem nainstalovali mřížku naší vzduchotechniky.

Účastníci:  –


Čtvrtek 30. 8.

Dneska jsme dokončili nahazování omítky na komín. Na konci schůzky je hotovo.

Účastníci:  Monča, Medvěd, Nemo a Vlaďka, Tik


Čtvrtek 23. 8.

Pokračujeme v nahazování omítky komína. Tik s Nemem nahazují komín, Medvěd se Zajdou připravovali maltu. Omítání skončilo ve výšce okapů

Účastníci:  Medvěd, Nemo a Vlaďka, Tik


Čtvrtek 16. 8.

Dnes pokračujeme v nahazování omítky komína. Než se setmělo, měli jsme komín nahozen asi do 1,2 m výšky.

Účastníci:  Medvěd, Monča, Nemo a Vlaďka, Tik


Zatímco jsme si užívali na táboře, Medvěd tu a tam zašel do klubovny a pracoval. Srovnal další část terénu před klubovnou a zadělat ďoury po zámcích ve skříních.


Čtvrtek 26. 7.

Nemo s Medvědem dnes nahodili první kousek komína.

Účastníci:  Medvěd a Nemo


Čtvrtek 13. 7.

Než všichni přišli, naistaloval Nemo nové roury od kamen do komína. Na podzim bude vše plně k dispozici. Když přišel Tik, tak řezal lištu do rohu šatny. Druhou část schůzky věnovali porcování vrby a jejímu uschování do kůlny.

Účastníci:  Medvěd a Nemo, Tik


Středa 4. 7.

Dneska se v klubovně sešli Nemo s Medvědem, aby naistalovali rohové lišty k našemu stropu. Ty jsme kvůli rekonstrukci zdí nemohli instalovat hned po dokončení stropu. Takže mission STROP – completed.

Účastníci:  Medvěd a Nemo


Čtvrtek 21. 6.

Komín bude teď nějakou dobu nepoužitelný. Potřebujeme, aby beton pořádně zaschl a nepopraskal při prvním zatopení. Minule jsme zazdili díry po elektroinstalaci, o víkendu Nemo nanesl omítkovou vrstvu. Teď přišla řada na štuk. Opraveno jak u komína, tak pod rozvaděčem. Po zaschnutí štuku jsme místa vymalovali bílou barvou. Uvnitř hotovo.

Účastníci:  Medvěd a Tik, Nemo


Čtvrtek 14. 6.

Tik s Medvědem dostali za úkol vysekat místo pro zásuvku na 380 V a drážku její napájecí kabel. Zároveň s tím, vysekali i větší díru do komína, abychom mohli zazdít novou průchozí trubku. Mezitím dorazil Nemo. Společně pak zazdili díry po elektroinstalaci. Zkrátili trubku do komína a zazdili ji tam.

Účastníci:  Medvěd a Tik, Nemo


Středa 13. 6.

Vyměnili jsme přívodní kabely z hliníku za kabely z mědi. Osadil novou jističovou skříň, kde jsou nové jističe a proudový chránič. Opravy elektroinstalace se nám chýlí ke konci.

Nemo přidělal zaříznuté plechy na kůlnu.

Účastníci:  Nemo, občas něco přidržel nebo podal Tik


Květnové schůzky

Jestli máte pocit, že jsme v květnu na klubovně nehnuli prstem, tak je to částečně pravda. Na klubovně jsme přidělali jen hlavní domovní skříň do zdi. V tomto měsíci jsme makali hlavně na opravě kůlny na dřevo.

Mezitím nám společnost Martia v zastoupení ČEZu předělala přívod elektřiny do klubovny.


Čtvrtek 26. 4.

Na začátku schůzky nás navštívil Had, který nám radil s elektroinstalací. Nemo rozkreslil přípravu po připojení hlavní skříně. Nebylo mu moc dobře, tak jel pak domů. Monča vymalovala podruhé stěnu u kamen. Tik s Medvědem vysekali drážku pro přívodní kabel a díru pro skříň. Pak jsme všechno uklidili a vyrazili domů

Účastníci:  Monča,  Medvěd a Tik, Nemo, Had


Čtvrtek 19. 4.

Dnes Monča zaspárovala dlaždice pod oknem, které Nemo včera osadil. Koupili jsme náhradní rouru do kamen, ale ta nám nějak nepasovala. Tak jsme vyndali trubku vedoucí do komína. Koncem schůzky jsme zjišťovali stav kůlny na dřevo, abychom se mohli připravit na její opravu.

Účastníci:  Monča, Nemo, Medvěd a Tik


Středa 18. 4.

Nemo se zastavil na schůzce Mečounů, abychom měli předstih na zítřejší práce. Pod oknem nalepil dlaždice na parapet. Potom opravil šachtu v kamnech tak, aby nevypadával dolní plech.

Účastníci:  Nemo, Tik (dělal jen nosiče kamen ven a zase zpátky do klubovny)


 Neděle 15. 4.

Dopoledne jsme po práci u Nema zajeli do klubovny, že osadíme dlaždice pod okno a vytvoříme tak jakýsi parapet. V klubovně jsme zjistili, že jsme dlaždice sice uřízli na správnou délku, ale nezařízli jsme je na šířku okna. A tak jel Nemo pro řezačku na dlaždice. Po jeho návratu jsme jednu dlažku rozlámali a tak jsme toho zase nechali, protože další v klubovně nemáme.

Odpoledne ještě Nemo s Tikem opravili vozejk na lodě. Máme na něm novou tažnou spojku a plachtu na krytí nákladu.

Účastníci:  Nemo, Medvěd, Tik


 Čtvrtek 12. 4.

Co se asi dělo? Připravujeme podrobnosti.

Účastníci:  


 Čtvrtek 5. 4.

Co se asi dělo? Připravujeme podrobnosti.

Účastníci:  


 Čtvrtek 29. 3.

Co se asi dělo? Připravujeme podrobnosti.

Účastníci:  


 Čtvrtek 22. 3.

Co se asi dělo? Připravujeme podrobnosti.

Účastníci:  


Čtvrtek 15. 3.

Dnes jsme oškrábali dlouhou stěnu u kamen. Stočili jsme ji a natřeli penetrací. Nemo opatřil štukem nový roh a opravil díry vlevo od okna a nad ním. Posunuli jsme velkou skříň těsně k lince. A ke konci Tik natřel barvou levý zadní roh.

Účastníci:  Nemo, Medvěd, Monča, Tik, Roman


Čtvrtek 8. 3.

Monča dneska stočila zeď a natřela ji penetrací. Nemo natáhnul do rohu lepidlo na perlinku a vyvtořil tak podklad pro štuk. Tik zatím vysekal ve zdi díru pro novou skříňku na jističe a drážku pro kabely.

Účastníci:  Nemo,  Monča, Tik


Čtvrtek 1. 3.

Dnešním úkolem bylo zadělat spodní část rohu. Nemo s Medvědem připravovali nosné latě. Tik a Monča zatím odzdobili stěnu u okna. Namočili ji, aby šla oškrábat. Medvěd se potom vrhnul na přípravu svačinky. Monča škrábala zeď. Nemo s Tikem rozebrali staré táflování, aby získali prkna do rohu. Ty vyměřili a uložili do rohu.

Účastníci:  Nemo, Medvěd, Monča, Tik


Sobota 24. 2. – Středa 28. 2.

Abychom se při výrobě kluziště nenudili, rozhodli jsme se využít čas dalšími opravami.

Nemo nainstaloval termostat k větráku, který spíná až od určité teploty a přidal vypínač. Opravili jsme větší díry ve zdi a vymalovali ji až do kouta. V koutě jsme vyrobili falešný roh, pod kterým je schovaná vzduchotechnika.

Účastníci:  Nemo, Medvěd, Tik, Honza


Čtvrtek 22. 2.

Nemo přivezl věci na vzduchotechniku. Předělali jsme do rohu rouru, která povede teplý vzduch k zemi. Tik, Medvěd a Monča zatím oškrábali další část stěny, natřeli penetrací a stočili drobné nerovnosti.

Účastníci:  Nemo, Medvěd, Monča, Tik


Neděle 18. 2.

Dnes jsme pokračovali na opravách zdi oškrábané ve čtvrtek 8. 2. Nemo připravil štuk a zadělal největší díry.  Tik mezitím připravil barvu a spolu s Fančou natřeli stěnu za knihovnou. Chvíli počkali než zeď uschne a natřeli ji ještě jednou.

Účastníci:  Nemo a Fanča, Tik


Čtvrtek 15. 2.

Minule jsme zjistili, že máme krátké některé šroubky. Dnes už máme další a můžeme pokračovat v opravě. Nemo nejprve přišrouboval boční stěnu. Pak přenechal šroubování Tikovi a začal připravovat přídavnou poličku, která zakryje díru v rohu. Když jsme přidělali poličku i zadní stěnu, dali jsme se do srovnávání věcí, které v regálu byly. Vše jsme roztřídili do krabic a s nimi jsme zaplnili prázdné police.

Účastníci:  Nemo, Medvěd, Tik


Čtvrtek 8. 2.

Když už máme hezkou kuchyň, rozhodli jsme se snížit regál s nářadím na výšku kuchyňské desky. Nejprve jsme veci z regálu vyklidili do beden od banánů. Kluci vytáhli regál ven. Nemo uřízl nohy na požadovanou výšku. Na to jsme zjistili, že nám bude dole chybět rozpěra nohou. Tak jsme vyrazili pro svářečku.

Mezitím Monča s Maxem oškrábali další část zdi.

Když kluci dovezli svářečku, přivařili rozpěry. Regál je připraven. Potom Nemo s Medvědem vyměřovali a zařezávali police. Tik přidělával zadní desky.

Účastníci:  Monča, Max, Nemo, Medvěd, Tik


Čtvrtek 1. 2.

Dnes jsme se zabývali opravami děr v podlaze. Monča vyrazila pro penetraci, která bude potřeba. My jsme pracovali na vyčištění prasklin. Někde jsme museli díru trošku zvětšit, aby bylo možné tu část vůbec opravit. Jinde to šlo samo. Když jsme všechno vyčistili, rozmíchali jsme beton a díry zalili betonem.

Účastníci:  Monča, Nemo, Medvěd, Tik


Sobota 13. 1.

Sešli jsme se dopoledne u klubovny a odvezli odsud zbytek staré ipy ze střechy, která tam zůstala po opravě.

Účastníci:  Nemo a Fany, Medvěd, Tik