Čárový pochod

Ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží. Za nedlouho přijel autobus bez označení. Chvíli jsme váhali, zda je náš. Pan řidič si nejspíš všiml našich udivených pohledů a vyšel ven zkontrolovat informační tabule.Během chvilky všechno svítilo jak má.

sobota 10. 3. 2018

Vyjeli jsme autobusem na Maxičky. Odsud jsme se vydali pěšky do tábora. Cestou jsme si povídali. Zastavili jsme se u Mlýnského rybníka.

V táboře jsme odložili batůžky do jídelny. Prošli jsme a zkontrolovali tábořiště. Po zimě je trošku smutné, ale pořád v pořádku. V náhonu jsme pročistili odtok, aby voda nepřetékala přes korunu hrázky. Za potokem směrem ke studánce leží několik vyvrácených stromů, ale nic není poškozeno.

Pak jsme se přesunuli pod převis. Cestou jsme posbírali nějaké dřevo na zátop. Pod převisem už byla část party ze Společnosti pro přepravu ročních období a měli připravený ohýnek. Opekli jsme si letošní první buřty.

Po přestávce na svačinu jsme vyrazili dál. Původně jsme chtěli jít po státní hranici, ale na základě informací od jedné účastnice se tam nacházejí polomy, po podzimní vichřici, tak jsme raději zvolili cestu k buku a odsud po žluté do Žlebu.

Nebyly na ní sice stromy, ale o to zábavnější byl sestup po kamence do Dolního Žlebu. Cesta byla umrzlá a klouzala. Dole jsme si  dali malou svačinku na lavičce u kostela. Krátce před třetí hodinou jsme přeběhli na nádraží odkud nás vlak dovezl domů.


Fotogalerie 2018_03_10 Čárový pochod od Nema a Tika


Účastníci: Matyáš, Monča, Nemo a Zuzka, Tik