25. plavení jara

Krátce po deváté hodině se sešla hlavní parta na děčínském hlavním nádraží. Odsud vyrazili vlakem do Ústí nad Labem – Střekova. Z nádraží se kvapně přesunuli nad zdymadlo, kde

sobota 24. 3. 2018

už čekal Tik a taťkou a Nemem s loděmi. Všichni vybavili vestou a pádlem a nalodili do lodí. Krátce před  jedenáctou hodinou se všechna plavidla přesunula do plavební komory. Jen co se zavřela horní vrata komory a došlo na přepočítání lodí, zahájil pan Drahoš proslov k přítomným. „Musíme si jaro dovézt sami, protože to za nás nikdo neudělá,“ informoval všechny o smyslu akce. Seznámil nás se vrtochy labských vodníků a provedl tradiční úlitbu z placatky. Chvíli trvalo než voda v komoře klesla a otevřela se dolní vrata. Posečkali jsme než se většina lodí dostala ven, abychom se zbytečně nestrkali, a vypluli jsme.

Cesta se míjela a domečky ubíhaly. Povídali jsme si o zážitcích z výprav na vodu, zkoušeli jsme si znalosti o plavebních znacích. Za začátku svítilo sluníčko, ale později se schovalo za mraky a občas i nevlídně fouklo.

Ve Velkém Březně jsme si udělali přestávku na oběd a po hodince jsme pokračovali dál.

Cesta nám ubíhala příjemně a mohli jsme po zimě protáhnout zatuhlé vodácké svaly. K Děčínu jsme připluli krátce před 16 hodinou. Nebylo ani potřeba na nikoho čekat. Člun opozdilce přitáhl. Společně jsme pak ze Starého Města dopluli pod zámek. Tady probíhalo zahájení turistické sezony. Krátce po té co přistály první lodě se od podia ozvalo, že plavci právě dovezli do Děčína jaro. To už se rozevíral pytel a 25. jaro bylo vypuštěno.

My jsme ještě přepluli s loděmi na druhý břeh, protože na nábřeží nebylo možné zajet autem, abychom je mohli odvézt.


Fotogalerie 2018_03_24 plavení jara od Tika a Kšandyho

Fotogalerie Jaro v Děčíně od Děčínského deníku


Účastníci:
posádka pramice Marabu: Šimon, Matyáš, Kšandy, tatínek Lubor
posádka raftu: Kuba s maminkou a bráchou Tristanem, Fialka, Vojta, Kvido