Podzimní prázdniny Praha

V sobotu odpoledne jsme se sešli na nádraží, abychom vyrazili vstříc dobrodružstvím podzimních prázdnin. Tentokrát jsme se vypravili do Prahy. Letos vychází výročí 100 let od založení Československa a to už je důvod k oslavám. Nedílnou součástí tehdy vznikající republiky byli skauti, kteří sloužili, kde se dalo. Jednou z významných činností, kterou zastávali, byla skautská pošta.

sobota 27. 10. 2018

Vlak nás dovezl do Prahy. Tik mezitím vezl zásoby autem. Ze zdejšího nádraží jsme se přesunuli ke klubovně na Křížku. Trošku jsme tam bloudili, ale nakonec jsme se našli. Odložili jsme si batohy dostali rychlou večeři a vyrazili na Staromák. Večerní Prahou jsme došli do samého centra města, do Skautského institutu.

Shromáždili jsme se na vnitřním nádvoříčku, nad námi ční několik pater pavlačí. Celý prostor osvětlují jen okolní chodby. Za chvíli se na pavlači objevila postava v dlouhém kabátu a skautském klobouku. „Junáci!“ zahřmělo do prostoru. Chlapík představující zakladatele Svojsíka vysvětloval, jak je důležité vykonávat službu nové republice a že Junáci jsou připraveni. Potom si požádal jednoho z nás, aby převzal sešitky, které budeme od zítra potřebovat. Když se spojka vrátila, nastal dole šum. Nikdo si ani nevšiml, že postava zmizela. Chvíli jsme dole rokovali a kolem deváté hodiny jsme se odebrali zpátky na základnu.

Naším dnešním posledním úkolem bylo odebrat se ke spánku. Roveři s Tikem ještě probrali plán na zítra a připravili trikolory, které budeme rozdávat.

neděle 28. 10. 2018

Je nedělní ráno. Po snídani se kvapem vydáváme do Poštovního muzea, abychom stihli smluvenou prohlídku. Před desátou se hlásíme na pokladně. Paní nám ochotně pomáhá v uložení mokrých bund a batohů. Dovolila nám je schovat za jednu z místních rekvizit. Protože nás bylo hodně museli jsme se rozdělit a po částech projít výstavu k poště českých skautů nebo horní část ke sto letům skautů v Čechách společně s výstavou o skautech za totality.
Spodní částí nás provázel Tik, který podával výklad ke každé části. Navštívil tuto výstavu společně s jejím autorem Bobem Šantorou a Václavem Noskem, který zapůjčil spoustu materiálů ze svých sbírek. Vysvětloval, že skauti vykonávali nejen službu skautské pošty, ale působili jako hlídači důležitých institucí, pomáhali s jejich provozem. Dívky pak pořizovaly zápisy, třídili poštu nebo vyráběli kokardy. Výstava vysvětlovala jak fungovala skautská pošta, od kdy do kdy. Součástí bylo i několik zajímavých exponátů – původní telegraf z Petřínské věže, kolo na kterém dopisy skauti rozváželi nebo obraz panny Marie ze sloupu z Staroměstského náměstí. Šuplících pak byly uloženy originály dopisů skautské pošty.
V horní části bylo v hlavní chodbě umístěno několik „šuplíků“ se srovnáním skautování před sto lety a dnes (např. vývoj odborek od roku 1918 do současnosti). V jedné místnosti visely tři vlajky. Každá nesla jeden příběh. Jedna vlajka schytala několik průstřelů. Druhá vlajka doprovázela skauty na cestě na první jejich Jamboree v Anglii. Poslední vlajka byla namočena do krve zabitých lidí v průběhu okupace Prahy v roce 1968. V dalších místnostech byly fotografie či šátky a drobné aktivity. Na konci chodby bylo možné se vyfotit u velkého plakátu skautského tábora. Poslední místnost ukazovala příběhy skautů za dob totality. Tikovo vyprávění bylo tak poutavé, že si jej zamluvili skautky z Brna. Než jsme odešli, obdrželi jsme v pokladně naši první obálku s dopisem. Stálo na ní „Ředitelství pošt a telegrafů“.

Vyrážíme opět do deště. Ředitelství pošt je stále na stejném místě, tedy v Jindřišské ulici. Procházíme přes Náměstí Republiky, kde už jsou oslavy století naší malé země v plném proudu. Na všech lampách visí vlajky a z velkého podia se line hudba probíhajícího koncertu.  Pokračujeme kolem České národní banky do Jindřišské ulice. Zastavujeme se až ve vestibulu Hlavní pošty. To už nás dohonil Tik. Vydává pokyn, že po skupinách se máme odebrat dovnitř pošty a vyhledat tam osobu, které předáme zásilku. První skupina vyrazila průchodem na vnitřní zastřešené nádvoří. Uvnitř se nachází na stěnách nádherné malby na fasádě domu. Blízko vchodu je umístěn sloup s výstavou věnovanou skautské poště a práv u něj nás čeká další kontakt, kterému předáváme náš dopis. Otevírá obálku a uvnitř jsou zkusmé tisky známek skautské pošty. Předává mám další obálku adresovanou „Slavnému Národnímu výboru“. Postupně se v hale střídají všechny skupiny.

Opět se vydáváme na cestu. Procházíme přes Václavské náměstí a ulicí na Příkopě. Národní výbor sídlil v Obecním domě.  Tuto skutečnost připomíná i pamětní deska na jeho fasádě. Zde chvíli čekáme na spojku. Původní záměr navštívit Obecní dům jsme při pohledu na frontu zájemců jsme uložili k ledu. Čekat přes hodinu ve frontě se nám s bandou neposedných dětí moc nechce. A to už se k nám blíží dáma, která se shání po skautech, kteří jí mají doručit obálku. Tu s radostí předáváme. Obratem dostáváme další dopis pro „Vojenské velitelství“.

Děti začínají škemrat, že mají hrozný hlad. Chvíli přemýšlíme, kam se odebrat, abychom byli pod střechou a zároveň nikomu nevadilo, že si tam dáme svačinu. Volba padla na Masarykovo nádraží. Tam si v koutě dáváme svačinu. Aby nebyla taková zima, objednal Tik ve stánku 20 čajů, o které se podělíme a zahřejeme se. Paní ve stánku byla trochu vyplašená, ale nakonec 20 čajů s kolegyní zvládla. Pro dnešek máme ještě nějaké plány, ale vzhledem k počasí a chladu rozhodujeme, že se vrátíme do klubovny, abychom se ohřáli a trochu si odpočinuli.

Málem bych zapomněl, že jsme za dopoledne rozdali všechny vyrobené trikolory.

Je podvečer a v klubovně se téměř všichni oblékáme a vydáváme se ohňostroj k výročí založení našeho státu. Tramvají jsme dojeli na náměstí Republiky a odtud už je to jen kousek pěšky k Vltavě. U vody nás dohonil Tik, který se zdržel v klubovně. Zkušební výstřel. Společně jdeme blíž k řece a hledáme nejlepší výhled. V 19:18 začíná ohňová show na nebi. Do několika skladeb malují ohně nádherné obrazce. V závěru do rytmu státní hymny. To už jsme ale všichni v pozoru se zdvihnutou pravicí. Obloha pomalu dohasíná…

Najednou se všichni snaží protlačit někam na bus, tramvaj nebo k autu. Z počátku jsme chtěli stihnout tramvaj v době platnosti našich lístků, ale vyhodnotili jsme, že to přes dav nejspíš nestihneme. Odebrali jsme se do koutku, kde jsme chtěli chvíli posečkat než se cesty uvolní. V tom jsem se rozhlédl kolem sebe a zjistil, že se nacházíme v tajemných uličkách, které byly nejspíš inspirací pro psaní Jaroslavu Foglarovi. Zeptal jsem se dětí, jestli si je chtějí projít nebo se máme raději vrátit. Pro návrat jsem nezaznamenat žádnou odpověď a to i přesto, že docela usilovně pršelo. Couráme se tajemnými uličkami. Člověka potkáme málokdy, kdo by tu v tom dešti také byl. Atmosféra starých Stínadel je věrná… Někdo z dětí potřebuje nutně na záchod, tak míříme na Staromák do institutu. Odtud už se vracíme do klubovny.

pondělí 29. 10. 2018

Ráno vyrazil Tik společně s dvojicí skautů na nákupy. Nakoupili čerstvé pečivo, zeleninu a ovoce. Po jejich návratu proběhla snídaně. Dnešním úkolem bude doručit včerejší zásilku do Kadetky. Včera zazněl podnět, že se po Praze pohybujeme jako stádo. No tak se rozdělíme. To ale dostává značnou trhlinu, v Praze se vyznají akorát dva lidé. Dělíme se tedy alespoň na dvě poloviny.

Tramvají jsme se dopravili k hlavnímu nádraží a odsud pokračujeme metrem. Jedna skupina se vydává směr Muzeum a dál linkou A na Hradčanskou. Druhá skupina míří na Florenc, linkou B na Můstek a nakonec linkou A na Hradčanskou. To byl pro děti šok, když viděly druhou skupinu na protějším nástupišti. Najednou naše pohledy zakryly přijíždějící soupravy… Setkali jsme se až na Hradčanské. Nahoře někdo z větších prohlásil „za Tikem“, tak jsem chodil a dělal osmičky kolem sloupů a čekal jestli poslouchají dobře. Poslouchají 😀 Vedení trasy se pak ujímá Šáša. Po skupinách míříme do Tychonovy ulice. Tady na nás čeká další postava netrpělivě vyhlížející svou zásilku. Po včerejšku dostaly dopisy i doručovací knížky pěkně na zadel. Déšť byl neúprosný a většinu značně namočil. Jedna ze zásilek měla dokonce „průstřel“ (tak svou díru vysvětlila jedna skupina).  Po předání dopisu dostáváme spěšnou zásilku do prezidentské kanceláře. Vyrážíme tedy na Hrad.

Pokračujeme podél Královských zahrad ke vstupu do areálu Pražského hradu. Jako všechny turisty nás čeká kontrola zavazadel a průchod bezpečnostním rámem. Procházíme až na III. nádvoří, kde stojí katedrála sv. Víta. Kousek vedle stojí obelisk, u kterého nás čeká dáma z hradní kanceláře. Předáváme jí zásilku a ona nám obratem podává obálku určenou pro telegrafickou stanici na Petříně.

Na tu se vydáváme přes první hradní nádvoří a Hradčanské náměstí, kolem sochy prezidenta Masaryka, kde si děláme fotku. Dál míříme přes Strahovské zahrady k věži rozhledny. Dole pod rozhlednou nás čeká muž, který zásilku přebírá. další zásilku jsme nedostali. Pro dnešek naše služba končí. Dáváme si nahoře ještě část svačiny a pak vyrážíme zpět do klubovny.

Cestou dolů se zastavujeme na dětském hřišti u nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského. Děti si tu chvíli hrají a ti větší odpočívají. Dál pokračujeme Nerudovou ulicí. Téměř na konci odbočujeme k Parlamentu a Senátu. Část dětí tyto úřady viděla vůbec poprvé. Odsud jsme se vypravili do klubovny. Tady nás čekal Tik s teplým čajem. Než připravili večeři zahráli jsme si pár pohybových her venku. Po řízečku s bramborem jsme dělali ještě módní přehlídku. Každá skupina měla jednoho svého člena obléct ve stylu první republiky.

úterý 30. 10. 2018

Ráno se vydáváme na rozcvičku. Cestou zpátky potkáváme Tika, ten si vyžádal dva dobrovolníky, co čapnou v klubovně bednu na housky a přijdou jej vyzvednout do pekárny na Olšanské náměstí. Sám mezitím pořídil další nákupy a housky vyzvedl až jako poslední. Hned po návratu se rozdávala snídaně, kterou ostatní připravili. Po snídani se část velkých vrhla na přípravu svačiny na cestu a zbytek začal organizoval úklid klubovny. Děti si balili svoje batohy. Během dopoledne jsme dali klubovnu do pucu, naložili auto a vyrazili domů

sepsal Tik


Fotogalerie XXXXX z Výstavy ______ v Poštovním muzeu od Tika

Fotogalerie Podzimní prázdniny – 27.-30.10.2018 od Smíška

Fotogalerie 2018_10_27-30 Podzimky od Tika


Účastníci: Tlapka, Vašík, Šimon, Zip, Nejdeto, Čudlík, Matyáš, Jana, Tik
a dalších 29 skautů a skautek ze Stopy