Úpravy loděnice

Naše flotila se trošku rozrostla a proto bylo potřeba sehnat prostory, kde naše loďky budeme ukládat mezi plavbami a k zimnímu spánku. To se podařilo, ale bylo potřeba provést pár úprav…

neděle 31. 3. 2019

V neděli se  Tik s Honzou vrhli na dokončovací práce části loděnice. Dnešním úkolem je uložit lodě pod střechu. Připravené nohy konstrukce jsme posadili na místo, vyznačili jsme si body pro vrtání a konstrukci dali na chvíli stranou. Vyvrtali jsme díry do zdi a podlahy. Řádně jsme je vyčistili. Na nohy jsme nasadili šrouby s kotvou a opatrně vše usadil na místo. Dotáhli jsme šrouby a hotovo. Tak ještě druhou nohu. Pak jsme zatřeli podlahu cementovým mlékem, aby se zatáhly drobné nerovnosti.  Tik mezitím vyrazil vyzvednout lodě.

Navečer jsme ještě hráli „tetris“ pro velké kluky. Bylo potřeba někam uklidit vozejk, protože do loděnice už se nevejde. Museli jsme přestěhovat dřevo a uklidit ve skládku. Kolem půl deváté jsme měli všechno pod střechou a pod zámkem.


Kdysi před dnem D

Mezitím se uvnitř štukovalo a malovalo, aby se dala do pucu část pro uložení lodí.

Tik s Honzou svařili podle Nemova nákresu nohy pod lodě, které budou tvořit jakýsi regál.

Následně bylo potřeba připravit nové rozvody elektřiny. Tik vše vysekal a nakoupil vše potřebné. Začátkem dubna Kobry přidělaly nová světla a zapojily elektroinstalaci.

První úkolem po pořízení prostor bylo otlouct napůl opadanou omítku ze zdí. Kdysi do garáže zateklo a zdi byly vlhké. To jsme udělali hned jak to bylo možné a pak nechali prostory schnout. Na jaře 2019 Evžen s kamarádem nahodili zadní stěnu a velkou část stěny vpravo. Ponechali jen naznačené šlice pro rozvody. To dokončili v průběhu května.

sesmolil Tik


Fotogalerie XXXXXX od Tika


Účastníci: Tik s Honzou, Evžen, Monča, Medvěd, Nemo