Posádky

Ve skautském oddíle se setkáte asi nejčastěji se slůvkem družina. Pod ním se skrývá menší skupina dětí stejného věku. Družinový systém patří mezi základní pilíře skautské výchovy. Odedávna tvoří lidé malé skupiny, tlupy, party a v nich se učí žít, spolupracovat, společně se bavit a navzájem vychovávat. Stejně tak výchova dětí navzájem ve skautské družině.

Ve vodáckém prostředí je pak družina nazývána posádkou.

Vodácké věkové kategorie

  • Vlčata a žabičky jsou chlapci a dívky ve věku 7 – 10 let věku.
  • Skautům a skautkám patří věkové rozmězí 11 – 14 let.
  • Roveři a Rangers jsou mladí lidé od 15 let věku, kteří většinou studují  na středních a vysokých školách.
  • Činovníci a oldskauti jsou dospěláci, kteří se přímo podílí na chodu oddílu (nebo jiných jednotek), nebo jsou podporou pro vedení.

skautský rok 2018/2019

posádka kategorie termín schůzek klubovna
Rejnoci skauti PONDĚLÍ 16:30 – 18:30 klubovna Písecká
Kosatky žabičky ÚTERÝ 16:30 – 18:30 klubovna Písecká
Mečouni vlčata STŘEDA 16:30 – 18:30 klubovna Písecká
Kobry činovníci ČTVRTEK 17 – 20 klubovna Písecká
Drakomata skauti / roveři PÁTEK 17 – 19 klubovna Písecká

Platí od 8. 9. 2018 do 28. 6. 2019.