Kobry

Posádka činovníků (věk 21 let a více)

My jsme Kobry, my to víme, my se nikdy neztratíme.
Důležité tohle je, že za jedno lano táhneme.

Schůzky: ČTVRTEK 17:00 – 19:00 hod. (častěji i déle)


Družina byla založena 5. 12. 1997 jako roverský kmen, postupně všichni povyrostli a stali se nejstarším základem našeho oddílu.

Naší hlavní náplní je zvelebování naší klubovny.