Plavání

V zimních měsících chodíme tradičně plavat do školního bazénu na ZŠ Vojanova. Plavání je pro vodní skauty stejně důležité jako chůze po zemi pro skauty pěší. Pro naše aktivity je potřeba vědět jak se zachovat v případě vypadnutí, převržení lodi. Dvojnásob platí heslo těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

středa 27. 3. 2019

Dnes jsme měli poslední zimní plavání. Nejprve jsme zvládli krátkou rozcvičku na zahřátí. Tik mezitím připravil dráhy pro plavání. Zopakovali jsme si probrané plavecké styly. Následovala „potápěcí štafeta“, kdy se poslední v družstvu potopil, proplaval pod nohami svého družstva a na začátku se postavil. To už poslední v řadě zase startoval..
Po hře jsme se rozdělili do dvojic. Jedna dvojice šla s Nemem trénovat házení házečkou. V takhle malé skupině si kluci a holky mohli vyzkoušet několik hodů házecím pytlíkem, vytáhnout tonoucího a zkusit si hrát na „plaváčka“. Ostatní potom s Tikem prokazovali svoje plavecké dovednosti a plnili podmínky pro odborku plavce. V této oblasti mám radost, protože Zip splnil podmínky skautské odborky PLAVEC.

Krátce po 18 hodině jsme se vydali do sprch a domů.

Účastníci: Matyáš, Tlapka, Jana, Zuzka, Fany, Zip, Nemo, Tik


středa 27. 2. 2019

Po krátké rozcvičce jsme si zahráli lachtaní závod. Dvě družstva se postavila na kraj bazénu. Každé dostalo míč se kterým museli přeplavat na druhou stranu bazénu a zpět aniž by se kdokoliv dotkl míče rukou. Vyhrálo družstvo vlevo (Nemo,… )  Dále jsme se rozdělili na začátečníky a lepší plavce. Nemo si vzal na starost začátečníky a Tik nakládal úkoly ostatním. Začalo se plavat a dost jsme se prali o místo pro plavání. Tik vylovil ze skladu plaveckou dráhu a začali jsme plavat „kolečka“ Následně jsme si zopakovali naučené plavecké styly.
Následovala další hra – přehazovaná. To už se nám pomalu krátil čas. Závěrem schůzky vyhlásil Tik prostor pro plnění odborek. Téměř každý chtěl něco splnit. Na konci jsme spěšně uklízeli zapůjčené vybavení.

Účastníci: Matyáš, Šimon, Tlapka, Jana, Zuzka, Fany, Zip, Nejdeto, Čudlík, Monča, Nemo, Tik


středa 13. 2. 2019

Dneska nás přišlo výrazně méně. Chřipka řádí.
Mohli jsme se tak alespoň věnovat každému zvlášť.

Účastníci: Tlapka, Matyáš, Zuzka, Nemo, Tik


středa 30. 1. 2019

Na začátku jsme si dali krátkou rozcvičku. Museli jsme tedy vystřídat 3 předcvičující, protože někteří moc chtějí a po dvou cvicích nevědí co by. Ale nevadí. Potom jsme si zahráli štafetu. Dvě družstva se postavila ke schůdkům, první vběhl do vody a plaval na druhou stranu bazénu pro pěnový špalíček. S ním se musel vrátit co nejdříve zpět. Střídání probíhalo na prvním schůdku. Po dvakráte vyhrálo družstvo vpravo (Čudlík, Zuzka, Šimon, Matyáš, Monča, ).

Pak jsme se vrhli do bazénu na výcvik. Starší zaplavali několik bazénů stylem prsa, který jsme probírali minule. Následovaly další bazény kraulem. Nejprve jsme se snažili zjistit, kdo a co umí. Potom jsme se věnovali pilování techniky. Uprostřed tréninku jsme si dali rychlou vybíjenou. Malí pod vedením Monči a Áji trénovali nejprve na lavičce techniku pohybu rukou a nohou. Potom vše zkoušeli s destičkou. Následně s trubkou plavali prsa v bazénu. Koncem tréninku se soutěžilo o nejoriginálnější skok.

Účastníci: Matyáš, Míla, Šimon, Fanča, Zuzka, Janča, Čudlík, Nejdeto, Zip, Nemo, Monča, Tik a Ája, 


středa 16. 1. 2019

Na začátku naší první plavecké „lekce“ jsme si dali rozcvičku. Po ní jsme dostali za úkol přeplavat bazén tam a zpátky. Podle toho Tik s Mončou roztřídili účastníky na zdatnější a méně zdatné nebo špatné plavce. Pozitivní je, že do druhé kategorie připadají jen dva lidé – nováčci a ještě stále benjamínci Míla  a Kačka.

Úkolem pro menší tak bude naučit se základy plavání. Se staršími projdeme základní plavecké styly a přejdeme na základy záchrany. Velcí dnes pilovali plavecký styl prsa.

Účastníci: Matyáš, Míla, Šimon, Tlapka, Jana, Kačka, Zip, Nejdeto, Monča, Tik


sesmolil Tik

Fotogalerie 2019_01_16-03_30 Plavecký výcvik od Tika