Křest druhé pramice P550

Už jste si v kronice asi všimli, že jsme pracovali na ustrojení naší nové lodě. Nyní nastal den D, kdy chceme spustit loď na vodu. Co by to ale bylo za spouštění, kdyby se loď nepokřtila. Loď jsme se rozhodli pojmenovat po naší skautské patronce…

sobota 30. 3. 2019

Ráno jsme se vypravili na akci Plavení jara. Protože jsme pracovali na lodi do poslední chvíle, nemohli jsme uspořádat samostatnou slavnost. Ráno jsme si tedy přivstali a vyrazili do Ústí dřív než by bylo potřeba. Na zastávce pod Střekovem na nás čekal zástup rodičů. Jaké bylo ale jejich překvapení, když jsme pokračovali autobusem dál. Ale jen o jednu zastávku. Ta je k vodě o kousek blíže a vše může jít rychleji. Za chvíli nás dohnala i auta s rodiči, kterým jsme ujeli autobusem.

Za nedlouho jsme se ocitli u Labe a než bychom řekli „švec“ přijel Nemo s vozíkem s pramičkami a kanoí. Mezitím co velcí vykládali lodě z vozíku, žabky dostaly za úkol vyzdobit věnce a maminky připravily dobroty a přípitek. Přípravy probíhali svižně. Děti pobíhaly kolem. Název nové lodi je zatím tajný.

Když bylo vše nachystáno, shromáždili se všichni kolem lodi. Tik měl krátký proslov o naší nové lodi. Poděkoval naší patronce Vlastě Lešanovské, kterou každý zná jako Aťku, za dlouhé roky skautování a podporu našeho oddílu. Potom byla z lodi stržena zakrývací cedulka o objevil se název v plné kráse. Od teď tedy ponese jméno AŤKA. Společně potom otevřeli lahev sektu a loď zkropili. A nejen loď. Potom se ťukalo skleničkami a upíjelo z dalších lahvinek. Hodovalo z dobrot, které připravili maminky.

Aťka byla spokojená a hýřila úsměvy.

Když se nám pomalu nachýlil čas k zahájení další akce, převlékli jsme se do vodního, nalodili do lodí a vyrazili vstříc novým plavbám.

DÍKY VŠEM, kteří s touto akcí pomohli. Nejen za dovoz materiálu, překvapení v podobě dobrot či ohňostroje, ale i za to, že nás takhle báječně podporujete.

sesmolil Tik


Fotogalerie 2019_03_30 křest pramice AŤKA od maminky Bumbové a Buriánkové, Tika, Kšandyho, Evy a Františka


Účastníci:
KOSATKY: Bára, Fany, Janča, Zuzka
MEČOUNI: Matyáš, Šimon, Tlapka
REJNOCI: Čudlík, Nejdeto, Zip
KOBRY:
Nemo a Zajda, Tik
Hobit, Eva a František, Kšandy, Báry maminka,

rodiče a kamarádi…